Két férfi egy sivár bánya bolygón

– A francba!
Tim Vega sziszegve rántotta arca elé olajfoltos kezét, hogy jobban szemügyre vegye rajta a vágást, amit a megcsúszó vibro-csavarhúzó ejtett rajta épp az imént. A sebből erősen folyt a vér, és Tim kapkodva körülnézett valami után, amivel elállíthatná.
– Várj, máris hozom a mentőládát! – hallatszott a háta mögül egy ismeretlen hang. Tim odafordult, de már csak a hátát látta egy fekete üstökű fiúnak. A srác pár pillanat alatt lekapta a polcról a piros jelzésű dobozkát, és már rohant is vissza vele. Gyors mozdulattal felnyitotta, s már neki is látott, hogy szakszerűen ellássa a sebet. Tim bénultan állt, s valami furcsa, szorító érzés volt a mellkasában, ahogy elfigyelte azokat a karcsú ujjakat, amint gyöngéden ápolják széles tenyerű, izmos kezét.
Még sose látott ilyen szépet, mint ez a fiú.
Kissé alacsony, vékony, de kellemesen izmos, kecses és gyors mozgású fiatalember volt. Gyönyörű, hosszú szempillái meg-megremegtek, ahogy a kötözésre koncentrált; vékony, puha ajkait kicsit összeharapta. Tim elmerülve gyönyörködött a teljesen simára borotvált bőrű, lágy vonású arc szemlélésében. A fiú megérezte a figyelő tekintetet, és felnézett rá sötétbarna, meleg pillantású szemével, majd hirtelen huncut mosolyt villantott rá. Tim zavarba jött, elpirult.
– Köszönöm a segítséget – motyogta.
– Nagyon szívesen. – vászolta a fiú befejezve a kötözést. – A nevem egyébként Mark Dreams, és új vagyok itt. A délelőtti hajóval érkeztem, és most a művezetot keresem.
– Gyere, elkísérlek hozzá.
A telep őrtornyainak reflektorai újra és újra bevilágítottak Tim szobájának ablakán. A férfi a hátán fekve figyelte, ahogy furcsa árnyakat rajzol a bevilágító fény a plafonra. De csak a szemei itták be a látványt, a gondolatai másutt jártak. Az elmúlt két hónapon gondolkozott, és a változáson, amit Mark megjelenése hozott az életébe. A torokszorító érzésen, ami azóta se hagyta el, hogy először megpillantotta. A furcsa vonzódáson, ami fiú felé irányította minden figyelmét, törődését, a vágyra, ami folyton arra ösztökélte, hogy megérintse azt a karcsú testet. A vágyra, aminek ma a zuhanyzóban már alig tudott megálljt parancsolni, és ami már az altestébe kergette a vért, oly erős volt.
Ilyen érzést eddig még mindig csak nők váltottak ki belőle, és nem értette, hogy most mi történt vele. Igaz, lassan már két éve él itt, ezen a sivár bánya-bolygón, ahol ritkaságszámba megy egy-egy nő látványa. És tudta jól, hogy társai közül sokan, akik nem érik be az erosz-szimulátor nyújtotta megkönnyebbüléssel, egymásnál keresik az élvezetet, de őt mindig hidegen hagyták az effajta események.
De Mark más. Nem tudta, miért és hogyan, csak azt érezte, hogy más. Neki az. Neki különleges. Olyan hatással van rá, mint még soha senki sem, még nő sem. Mintha külön jelentést hordozna minden mozdulata, minden szava. Ahogy ránéz a hol komolyan figyelő, hol pajkosan mosolygó meleg tekintetével. Ahogy beletúr a hajába. Ahogy könnyedén felszökken a magas bányagépek platójára. Ahogy tréfásan belebokszol a karjába, ahogy összenevet vele…
És ahogy várakozva nézett rá ma a zuhanyzóban. Mert észrevette, észre kellett, hogy vegye…
Aznap ők ketten voltak az utolsók, mert a 6-os gép marófeje makacsul ellenállt minden javítási próbálkozásuknak, és jóval a műszak letelte után sikerült csak befejezniük. A tusolóban még ott terjengett a pára, de már üresen kongott a helyiség, amikor beálltak egy-egy szemközti csap alá. Mark még tisztálkodás közben se tudta abbahagyni annak fejtegetését, hogy szerinte hogyan kellene legközelebb átalakítani az elektronikát, hogy kivédjék a marófej állandó meghibásodását, de Tim nem hallotta jól a zuhogó víztől a szavait, hát kinyitotta a kabinja ajtaját, és átkiabált Marknak, hogy nem érti, mit mond. Erre a fiú is kinyitotta az ajtót és zavartalanul folytatta a mondókáját.
Tim most már jól hallott minden szót, de agya már nem fogta az akusztikus jeleket, minden idegszála a látványt dolgozta fel, amit Mark meztelen teste nyújtott. Szinte teljesen szőrtelen volt, az ágyékánál lévő bozont csak még jobban odairányította a tekintetet a lába közé. Tim nem is tudta jó darabig levenni a tekintetét arról az arányos, egyenes hímtagról. Mark épp az arcát mosta, behunyt szemével nem vehette észre, hogy figyelik, és mire kinyitotta, Tim erőszakkal elfordította a tekintetét. De érezte, hogy a testével is el kell fordulnia, mert különben Mark azonnal észreveszi, hogy milyen hatással volt rá a látványa. Próbált lazítani, elterelni a figyelmét, megijedve az esetleges következményektől sikerült is valamelyest alapállapotba kényszerítenie a testét, de zavartsága mégis beszédes lehetett, mert mikor összegyűjtve bátorságát újra felé fordult, Mark furcsán komoly tekintettel figyelte. És igen, kicsit várakozva is. És mintha direkt ingerlőn simított volna magán végig a mosakodás ürügye alatt. De Tim sietve befejezte a tisztálkodást, elzárta a csapot, lezárta a beszélgetést, és ruháit magára kapkodva, szinte kimenekült a zuhanyzóból.
És most itt fekszik a hátán, figyeli a fényeket, és igyekszik elfogadni a tényt, hogy olyasmit akar, amit nem akar akarni, de mégis olyan szüksége van rá, mint szomjas vándornak a vízre.
Halk a koppanás az ajtón, és tétova, de a csöndben jól hallatszik, megtöri Tim gondolatait. Nem kell odamennie és kinyitnia az ajtót, hogy tudja: ki áll odakinn. Nem is mozdul, nem is szól, úgyis tudja, hogy be fog jönni. Hosszú, hosszú a pillanat, csak a szíve dobog vadul, aztán felszakad belőle a sóhaj, ahogy surran a nyíló ajtó. Rövid időre kivilágosodik a félhomályos szoba, amíg belépő Mark mögött be nem csukódik automatikusan az ajtó. Ott vár a fiú szótlanul az ajtó előtt még pár másodpercig, aztán könnyed lépteivel odasuhan az ágyhoz, s már rajta is a keze Tim arcán. Meleg tenyere megpihen rajta egy pillanatra, aztán hüvelykujjával végigsimítja a férfi száját. Tim nem tud elleállni a késztetésnek, és megnyitja ajkait, hogy bekapva az ujj hegyét, előbb bátortalanul, majd egyre hevesebben el ne kezdje a szájával, a nyelvével simogatni és szopogatni. Nem látja a sötétben, inkább csak érzi, hogy Mark a nadrágja körül matat a kezeivel, majd hirtelen lendülettel felpattan, letolja a ruhadarabot, és azzal a kezével, amivel eddig Tim arcát simogatta, ráhúzza a férfi fejét az ölére. Tim gondolkodás nélkül bekapja a felkínált testrészt, és ugyanúgy becézgeti, mint előbb azt a hüvelykujjat. Orrába csap valami édes és izgató férfiszag, amitől még inkább megkeményedik odalenn. Kezeivel belekapaszkodik Mark őrjítően sima és izmos fenekébe, húzza-húzza rá magára a fiút, és közben egyre vadabbul szopja. Elfojtott vágyai most áttörve minden erkölcsi gátat átrepítik őt az ösztönök birodalmába, ahol már semmi se számít, csak az, hogy minél szorosabban hozzásimulhasson ahhoz a meleg, egyszerre puha és kemény testhez, hogy karjaiba ölelhesse azt a karcsú csípőt, hogy végigsimíthasson a fenék izgató vágatán, tenyérében morzsolgathassa a heréket, amivel kéjes nyögéseket csalhat elő a fölé tornyosuló fiúból.
És közben azt gondolja, hogy ennél nagyobb gyönyör nincs és nem is lehet. A tévedésére akkor jön csak rá, amikor Mark elhúzza magát tőle, és kutató ujjaival megkeresi a nadrág alatt feszülő rudat, hogy kiszabadítva börtönéből, végigsimítson rajta karcsú ujjaival. Tim torkából olyan hang szakad ki, mint még soha, hogy aztán átmenjen folyamatos vinnyogásban, ahogy a fiú ráhajol a szájával, és előbb finoman, aztán egyre szenvedélyesebben szopni kezdi. Nincs a világegyetemben olyan erő, ami meg tudná akadályozni, hogy pár gyönyörrel telt perc után ki ne robbanjon belőle a magja. És Mark úgy szívja és nyeli le, mintha valami édes nektár lenne. Tim lihegve, remegve próbál magához térni az élmény után, miközben Mark melléfekszik, és mosolyogva figyeli az arcát. Aztán a férfi széles mellkasára hajtja fejét, s míg nyelvével a mellbimbója köré húz nedves köröket, keze bejárja az izmos, puha szőrrel borított férfitestet. Érintése egyszerre nyugtató és izgató, ügyes ujjai érintése nyomán hamarosan újra feszül a vágy Timben. De most már nyugodtabb tempóban fedezi fel kezeivel Mark minden porcikáját, már inkább gyengéden, mint vadul öleli magához. Figyeli a fiú sóhajtásait, és megérzi, ahogy felgyorsul a lélegzete, amikor a keze az anus környékén simít végig. Eljátszik hát ott az ujjaival, és maga is egyre inkább izgalomba jön a gondolatra, amit fantáziája már elévetít az elkövetkezendőekrol. De képzelete messze szegényesebbnek bizonyul ahhoz képest, amit akkor él át, mikor Mark ügyes segítsége folytán végre belemerülhet a testébe. Ahogy ott térdel a fiú mögött, egyik kezével a csípőjét fogva, és így irányítva az egyesülést, a másikkal elől ingerelve Markot, és közben érzi a hímtagját körülölelő meleg és szűk férfi-feneket, amint újra és újra belehatolhat, olyan fokú gyönyört él át, ami végképp kisöpör a tudatából minden emberit, és visszamerül ösztönlényének legmélyére. Amikor végül elérve a kéj csúcsát beleélvez Markba, már levegőt is alig kap. Nem is észleli, hogy a fiú már másodpercek óta csak liheg a saját orgazmusa után.
Forró, izadságtól és nedvektől fénylő testük kimerülten hever az ágyon egy darabig, aztán Tim előkaparja a takaróját, és magukra teríti. Így hullanak bele az álom kútjába. A szoba csöndjében csak halk szuszogásuk az egyetlen nesz, és a bevilágító fények vetnek furcsa árnyakat a falakra.

Vélemény, hozzászólás?